Σάββατο, 2 Απριλίου 2016

Ήλθε, είδε και απήλθε...

Γράφει η Αργυρώ Χ.
Ο Βέλγος Γιαν Φαμπρ Venit,Vidit,Fugit" (ήλθε, είδε, απήλθε)
Το κοινό περί δικαίου αίσθημα ικανοποιήθηκε και όπως μας λέει και ο Καβάφης:
"Και τώρα τι θα γένουμε χωρίς βαρβάρους.
Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μια κάποια λύσις." Α.Χ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: