Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

Μετακίνηση πληθυσμών ...

Για να μην έχετε αυταπάτες, από αρχαιοτάτων χρόνων, αυτό συμβαίνει στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες:
" Η μετακίνηση γηγενών πληθυσμών ως μέτρο πρόληψης και καταστολής ή γενικότερα ως μέτρο που εξυπηρετεί την κρατική



ασφάλεια εμφανίζεται από νωρίς στο ιστορικό γίγνεσθαι
Το Βυζαντινό κράτος κληρονόμησε αυτήν την ρυθμιστική τακτική όπως αυτή του παραδόθηκε από την Ρωμαϊκή παράδοση διακυβέρνησης η οποία με την σειρά της έχει τις ρίζες της
στα Ελληνιστικά βασίλεια της Ανατολής.
Πολλοί ήταν οι Βυζαντινοί Αυτοκράτορες που προέβησαν σε καταναγκαστικές μεταφορές πληθυσμών μέσα στα γεωγραφικά όρια της Αυτοκρατορίας, μία στρατηγική κίνηση που εξυπηρετούσε κάθε φορά διαφορετικούς σκοπούς ... Α. Χ.


Λεπτομέρειες, εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: